kullanım şartları

Kullanım Şartları

Son Güncelleme Tarihi: 4/30/2020

Bu kullanım şartları, internet sitemizi kullanımınızı kapsamaktadır; internet sitemizi kullandığınız takdirde, bu kullanım şartlarının tamamını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Bu kullanım şartlarının tamamını veya herhangi bir kısmını kabul etmiyorsanız, internet sitemizi kullanmamalısınız.

İnternet sitemizi kullanmak için asgari yaş sınırı 18'dir. İnternet sitemizi kullanarak ve bu kullanım şartlarını kabul ederek, 18 yaşında veya daha büyük olduğunuzu beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

İnternet sitemiz, tanımlama bilgileri kullanmaktadır. İnternet sitemizi kullanarak ve bu kullanım şartlarını kabul ederek, tanımlama bilgilerini, gizlilik politikamıza uygun olarak kullanmamıza izin vermiş olursunuz.

1. İNTERNET SİTESİNİ KULLANMAK İÇİN LİSANS

Aksi belirtilmedikçe, internet sitesi içerisindeki fikri mülkiyet hakları ve materyaller, bize veya lisans sahiplerimize aittir. Aşağıdaki lisansa bağlı olarak, tüm bu mülkiyet hakları saklıdır.

İnternet sitesinden sayfaları veya diğer içerikleri görüntüleyebilir, sadece ön bellekleme amacıyla indirebilir ve aşağıda ve bu kullanım şartlarının başka bir kısmında belirtilen kısıtlamalara tabi olmak üzere, kendi kişisel kullanımınız için yazdırabilirsiniz.

Şunları yapmamalısınız:

(a) bu web sitesinden herhangi bir materyali yeniden yayınlamak (başka bir web sitesinde yeniden yayınlamak dahil);

(b) web sitesinden bir materyali satmak, kiralamak veya alt lisansını vermek;

(c) web sitesinden herhangi bir materyali alenen göstermek;

(d) web sitemizdeki materyali, kişisel ticari bir amaçla, çoğaltmak, suretini çıkarmak, kopyalamak veya başka bir şekilde kullanmak;

(e) web sitesindeki bir materyali düzenlemek veya başka bir şekilde değiştirmek;

(f) bu web sitesindeki, haber bültenimiz gibi özellikle ve açık bir şekilde dağıtıma açık hale getirilmiş içerik dışında bir materyali yeniden dağıtmak.

2. KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM

İnternet sitesine zarar verebilecek veya internet sitesinin kullanılabilirliğinin veya erişilebilirliğinin bozulmasına sebep olan veya olabilecek herhangi bir şekilde veya yasa dışı, hukuka aykırı, hileli veya zararlı bir şekilde veya yasa dışı, hukuka aykırı, hileli veya zararlı amaç veya faaliyetler ile bağlantılı olarak internet sitemizi kullanmamalısınız.

İnternet sitemizi, herhangi bir casus yazılım, bilgisayar virüsü, Truva atı, solucan, tuş kaydedici, gizli programlar veya diğer kötü amaçlı bilgisayar yazılımı içeren (veya bunlarla bağlantılı olan) herhangi bir materyali kopyalamak, depolamak, bağlanmak, iletmek, göndermek, kullanmak, yayınlamak veya dağıtmak için kullanmamalısınız.

Yazılı iznimiz olmadan, internet sitemizde veya bununla bağlantılı olarak herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyetlerini ( veri madenciliği, veri çıkarımı ve veri toplamayı içeren ve bunlarla sınırlı kalmayan) yürütmemelisiniz.

İnternet sitemizi, istenmeyen ticari haberleşmeleri iletmek veya göndermek amacıyla kullanamazsınız.

Yazılı iznimiz olmaksızın, internet sitemizi pazarlama ile ilgili olan herhangi bir amaçla kullanamazsınız.

3. SINIRLI ERİŞİM

İnternet sitemizin belirli alanlarına erişim kısıtlıdır. İnternet sitemizin diğer alanlarına veya kendi takdirimize bağlı olarak tüm internet sitesine erişimi kısıtlama hakkımızı saklı tutarız.

İnternet sitemizin veya diğer içerik veya hizmetlerin kısıtlı alanlarına erişmenizi sağlamak için size bir kullanıcı kimliği ve şifre sağlıyorsak veya siz bunları oluşturuyorsanız, şifrenin gizli tutulduğunu temin etmelisiniz.

Hesabınızın veya şifrenizin herhangi bir yetkisiz kullanımını fark ederseniz derhal bunu yazılı olarak bize bildirmelisiniz.

Şifrenizi gizli tutmada ki herhangi bir hatadan kaynaklanan internet sitemizde ki faaliyetlerden siz sorumlusunuz ve bu tür hatadan kaynaklanan zararlar için sorumlu tutulabilirsiniz.

Diğer kişi/kişilerin kullanıcı kimliğini veya şifresini internet sitemize erişim için kullanmamalısınız.

Açıklama veya bildirim ile veya yapmadan herhangi bir zamanda kendi takdirimize bağlı olarak sizin kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi devre dışı bırakabiliriz.

4. KULLANICI İÇERİĞİ

Bu kullanım şartlarında,"sizin içeriğiniz" sizin herhangi bir amaçla internet sitemize sunduğunuz materyaller (metin, görüntüler, ses ve video materyalleri ve görsel-işitsel materyalleri içeren ve bunlarla sınırlı kalmayan) anlamına gelmektedir.

İçeriğinizin, bu kullanım koşullarına uygun olacağını beyan ve tekeffül edersiniz.

İçeriğiniz yasa dışı veya hukuka aykırı olmamalıdır, herhangi bir üçüncü tarafın/tarafların yasal haklarını ihlal etmemelidir ve bize, size veya bir üçüncü tarafa karşı olabilecek yasal işleme mahal verecek nitelikte olmamalıdır (uygulanabilir herhangi bir kanun çerçevesinde ki her türlü durumda).

Herhangi bir muhtemel veya fiili yasal kovuşturma veya diğer benzeri şikayetlere daha önce konu olmuş olan veya olan herhangi bir içeriği internet sitemize göndermemelisiniz.

İnternet sitemize sunulmuş, veya sürücülerimizde depolanmış veya internet sitemizde yayınlanmış veya bağlanmış herhangi bir materyali düzenleme veya silme hakkımızı saklı tutarız.

5. SINIRLI GARANTİ

Bu internet sitesinde yayınlanan bilgilerin eksiksizliğini ya da doğruluğunu garanti etmeyiz; ve ayrıca internet sitesinin sürekli kullanılabilir halde kalacağını, ya da sitedeki bilgilerin sürekli güncel tutulacağını da garanti etmeyiz.

Uygulanan yasaların izin verdiği azami ölçüde, bu internet sitesi ve internet sitesinin kullanımı ile ilgili tüm temsil, garanti ve koşulları hariç tutmaktayız (herhangi bir sınırlama olmaksızın, tatmin edici kalite, amaca uygunluk, ve / veya makul özen ve becerinin kullanılması ile ilgili yasaların kastettiği unsurlar dahil olmak üzere).

6. SINIRLAMALAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HARİÇ TUTULANLAR

Bu kullanım şartlarında hiçbir şey;

(a) ihmal sonucu ölüm ya da kişisel yaralanmadan dolayı sizin ya da bizim yükümlülüğümüzü sınırlandırmamakta ve hariç bırakmamaktadır;

(b) Dolandırıcılık veya yalan beyandan dolayı bizim ya da sizin yükümlülüklerinizi sınırlandırmamakta veya hariç bırakmamaktadır.

(c) Uygulanan yasalarca kabul edilmeyen şekilde bizim ya da sizin yükümlülüklerinizi sınırlandırmamaktadır; veya

(d) Uygulanan yasalarda hariç tutulmayan bizim ya da sizin yükümlülüklerinizi hariç tutmamaktadır.

Bu bölümde, ve kullanım şartlarında diğer yerlerde belirtilen yükümlülüklerin sınırlandırılması ve hariç tutulma hususları;

(a) Yukarıdaki paragraflarda yazılı hususlara tabidir; ve

(b) bu kullanım şartlarında ye da kullanım şartlarının konusundan dolayı meydana gelen tüm yükümlülükleri etkilemektedir (sözleşmeden, haksız davranışlardan - ihmal dahil - ve yasal görevin ihlalinden kaynaklanan yükümlülükler dahil).

İnternet sitesinin ve sitede sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili herhangi bir kayıp ya da hasardan sorumlu değiliz.

Makul kontrolümüz dışında gelişen herhangi bir olay ya da olaylardan dolayı meydana gelen zararlardan size karşı sorumlu değiliz.

(Herhangi bir sınırlama olmaksızın) kar, gelir, kullanım, beklenen tasarruf, iş, sözleşme, ticari fırsatlar ya da ticari itibar bakımından meydana gelen zarar ya da hasarlar dahil, size karşı herhangi bir iş kaybı ya da zararından dolayı sorumlu değiliz.

Verilerin, veri tabanının ya da yazılımların kaybı ya da bozulmasından dolayı size karşı sorumlu değiliz.

Herhangi bir özel, dolaylı ya da herhangi bir husus ile bağlantılı kayıp veya hasarlardan dolayı size karşı sorumlu değiliz.

7. TAZMİNAT

İşbu kullanım şartlarına istinaden, tarafınızdan kaynaklanan kullanım şartlarının herhangi bir hükmünün ihlali, ya da kullanım şartlarının herhangi bir hükmünün tarafınızca ihlal edildiği iddiası dolayısıyla tarafımızca maruz kalınan tüm zarar, hasar, masraf, yükümlülük ve ödemelere (herhangi bir sınır olmaksızın, hukuk danışmanlarımızın tavsiyesi üzerine tarafımızca, bir anlaşmazlık ya da iddianın çözümlenmesi için üçüncü kişilere ödenen tüm tutarlar ve avukatlık, mahkeme vs. hukuk masrafları dahil) karşı bizi koruyacağınızı ve tazmin edeceğinizi taahhüt edersiniz.

8. BU KULLANIM ŞARTLARININ İHLALİ

İşbu kullanım şartlarında belirtilen diğer haklarımıza halel getirmeksizin, kullanım şartlarını herhangi bir şekilde ihlal etmeniz durumunda, ihlal ile ilgili gerekeni yapmak adına, internet sitesine erişiminizi askıya almak ya da yasaklamak, IP adresinizi kullanan bilgisayarların internet sitesine erişimini engellemek, internet hizmet sağlayıcınızla irtibata geçerek internet sitesine erişiminizi engellemelerini talep etmek ve / veya size karşı dava açmak dahil, uygun gördüğümüz tüm işlemleri yapabiliriz.

9. DEĞİŞİKLİKLER

Bu kullanım şartlarını zaman zaman değiştirebiliriz. Değiştirilmiş kullanım şartları, yeni şartların internet sitemizde yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

10. ATAMA

Bu kullanım şartlarına istinaden hak ve / veya yükümlülüklerimizi, size bildirmeden, ve izninizi almadan, devredebilir, alt sözleşme ile aktarabilir, veya herhangi diğer bir şekilde ele alabiliriz.

Bu kullanım şartları altındaki hak ve / veya yükümlülüklerinizi devredemez, alt sözleşme ile aktaramaz ya da herhangi diğer bir şekilde ele alamazsınız.

11. BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu kullanım şartlarının herhangi bir hükmünün, herhangi bir mahkeme ya da yetkili makam tarafından yasalara aykırı ve / veya uygulanamaz olduğu belirlenmesi halinde diğer hükümlerin geçerliliği devam edecektir. Herhangi bir yasalara aykırı ve / veya uygulanamaz olan hükmün bir kısmının silinmesi durumunda yasal ya da uygulanabilir olması durumunda, söz konusu kısım silinecektir, ve hükmün geriye kalan bölümleri geçerli olmaya devam edecektir.

12. ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARININ HARİÇ TUTULMASI

Bu kullanım şartları hem sizin hem de bizim faydamız için düzenlenmiş olup, herhangi bir üçüncü tarafın faydalanması, ya da herhangi bir üçüncü tarafça tatbik edilmesi amacıyla düzenlenmemiştir. Bu kullanım şartları ile ilgili bizim ve sizin haklarınızın kullanımı herhangi bir üçüncü tarafın rızasına tabi değildir.

13. TÜM SÖZLEŞME

Bölüm içindeki birinci paragrafa bağlı olarak, gizlilik politikası ile birlikte işbu kullanım şartları, internet sitemizin tarafınızdan kullanımı hakkında sizin ve bizim aramızdaki anlaşmanın tamamını teşkil eder, ve internet sitemizin tarafınızca kullanımı ile ilgili tüm önceki anlaşmaların yerini alır.[]

14. YASALAR VE YARGI YETKİSİ

Bu kullanım şartları A.B.D. yasalarına tabi olup, bu yasalara göre yorumlanacaktır, ve kullanım şartları ile ilgili herhangi anlaşmazlıklar New York mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

ŞİRKET BİLGİLERİMİZ:

Şirketimizin tam adı MotaWord LLC'dir.

Bize legal@motaword.com adresinden ulaşabilirsiniz.