רישום מתרגם

  על מנת להרשם כמתורגמן ולקבל הזמנות לפרוייקטים, אנא קרא/י את ההסכם במלואו, אשר אותו וספק/י לנו מידע אודותיך.

   

  הסכם בין MotaWord לקבלן משנה

  1. צדדים

  החוזה הנ׳׳ל ("חוזה" או "הסכם") עוסק ביחסים שבין Motaword") INC MotaWord" או ׳׳חברה׳׳), חברה המיוסדת בניו-יורק ארה׳׳ב, אשר משרדיה ממוקמים ברחוב 51East, 42nd Street, Unit 1406, New York, NY 10017 לבינך ("מתרגם" או "מתרגמת"). MotaWord והמתרגם יתאחדו תחת השם ״צדדים״.

  1. תנאים מוקדnים- מיומנויות המתרגם

  הנך מתחייב לספק, לפי בקשת MotaWord הפניות או מסמכים באופן אישי או מקצועי, כולל אך לא מוגבל לק״וח ותעודות, אשר MotaWord אמורה לאשר את הקריטריונים המקצועיים שלהם, למטרת כניסה להסכם זה. הנך מתחייב ומתבקש שכל מסמך והפניה המוצגים על-ידך יהיו נכונים, אמיתיים וחוקיים.

  הנך מתחייב ומסכים להצטרף להסכם זה ולבצע את העבודה בהתאם, ושהופעתך ועבודתך בכפוף להסכם זה לא יעמדו בניגוד להסכם או למחויבות אחרים, או יופרעו על-ידי גורם שלישי. בנוסף, הנך מתחייב שכל חומר או עבודה המוגשים על-ידך בהקשר לעבודתך עמנו לא יופרע על-ידי גורם שלישי.

  במידה ולא תעמוד בכפוף לסעיף MotaWord, V שומרת את הזכות לסיים חוזה זה בכל זמן, אם וכאשר יתגלה שסhפקת מידע שיקרי ו/או מטעה.

  1. מעמד חוקי של יחסי-הצדדים בין הצדדים

  על אף כל הוראה של תקנות אלה, הנך קבלן בלתי תלוי ולא עובד, סוכן או שותף של החברה, ואינך רשאי לקחת חלק בתכנית הטבות לעובדים, או תכניות דומות, ביטוח לאומי, דמי אבטלה או כל תועלת חוקית. הנך מתחייב לפטור את MotaWord מכל טענה, נזקים, הסדרי חובות והוצאות עורך-דין עם התהוותן, על חשבון האמור לעיל, כל הפרה של חוזה זה או כל פעולה או חוסר פעולה אחרת הנעשית על ידך, למענך ולשמך.

  1. היקף החוזה/ מחוייבויות הצדדים Parties

  מחויבויות המתרגם: מפעם לפעם MotaWord תפנה אליך בבקשה לתרגם, לערוך, לפרש, להקריא בקול או לתת שירות בכל צורה הקשורה לשירותי תרגום מקצועיים (להלן ״עבודה״). בעבור כל עבודה תקבל הזמנה מ-MetaWord המכילה מידע על התשלום והתזמון הנדרשים להשלים את העבודה.

  תחילת העבודה: העבודה תחל רק לאחר שההסכמה לתנאים הספציפיים להשלמת החוזה תנתן על-ידך. אף-על-פי-כן, הסכם זה לא טומן בחובו מחוייבות מצדך כלפי החברה.

  איכות עבודה: הנך מסכים לספק תוצאות המתאימות לסטנדרטים המקצועיים של הענף שלנו. הנך מתבקש ומוזהר להיות כפוף לכל תנאי וחוקי העבודה, ולבצע את העבודה בצורה מקצועית והוגנת, המשקפת את החברה לחיוב.

  אם לא תשלים את העבודה בצורה מספקת, ל-MotaWord האפשרות ל;

  (1) להשעות כל תשלום תחת ההסכם עד אשר תעמוד בדרישות התפוקה והאספקה הקשורות לעבודה; או

  (2) לבטל את ההסכם.

  הנך אחראי בצורה אישית לאיכות עבודתך המוגשת ל-MotaWord ללא הקשר לספק העבודה.

  הערכה / אישור עבודה: לאחר הגשתך את העבודה, MotaWord תערוך סקירה וביקורת על-מנת לשלול כל טעות. באם תמצא טעות, אנו ניצור עמך קשר על-מנת שתתקן את הטעות ללא כל תשלום מצדנו.

  מחויבויות החברה: >

  ייעוץ: לנוחיותך, אם במהלך העבודה תתקל בשאלה העוסקת במיקום או במשמעות של מונח מסוים הנמצא במסמך, MotaWord תפנה אל הלקוח בבקשה לפתור כל אי-בהירות בזמן סביר.

  שכר / תגמול: תרומתך לכל פרוייקט תאושר לאחר שהפרוייקט יעבור הערכה, השלמה וימסר ללקוח. כאשר תושלם המסירה והפרוייקט ייסגר, תשלום בסך מינימום 25$ יועבר לחשבון ה- PayPal שלך. אנא ודא שחשבון ה-PayPal שלך שמור במערכת. הסכם זה יהיה תקף וקביל עד לסיומו הראוי. להלן סעיף VI יהיה תקף גם לאחר הפסקת הסכם זה.

  1. תנאי החוזה

  לחברה ולמתרגם שמורה הזכות לבטל מיידית חוזה זה, עם עילה או בלעדיה, עם התראה בכתב. חוזה זה יחל בתאריך בו תאשר קבלת תנאי הסכם זה. חלקים VI, VII ו- IX בחוזה זה, כולל כל תקנות להפרת חוזה זה ישרדו כל ביטול או פגות תוקף.

  חוזה זה יאכף במלואו עד סיומו המיועד. סעיף VI יאכף במלואו עבור תקופות זמן מסוימות מעבר לפקיעת חוזה זה.

  1. סודיות

  תחת חוזה זה, השרותים הניתנים על-ידך יהוו שרותים הניתנים על-ידך כקבלן-משנה בלבד, ודבר מהנמצא בחוזה זה מפרש אחרת את יחסייך עם החברה כיחסי מעביד-עובד, או כיחסי מנהל-סוכן, ודבר אינו מסמיך אותך ו/או את החברה או כל צד אחר לשנות ו/או לשער כל התחייבות או כל צורה של מחוייבות אחרת אשר אינם נמצאים וכפופים לתנאי הסכם זה.

  על פי חוק, תמסור כל מידע אודותיך כדוגמת זימון לבית-דין או צו בית-משפט או כל המתבקש לפי חוק בר-יישום. אנו מסכימים לא לחשוף מידע אודותיך עד לבקשת הסגרת מידע על-ידי סוכנויות אכיפת החוק, או בעל דין פרטי התואמים את הסטנדרטים המקובלים בחוק.

  בנוסף אנו עלולים לחשןף מידע במידה ונאמין שהמהלך הכרחי ונעשה בכפוף לחוק, ועל-מנת להגן על האינטרס או הרכוש, למנוע תרמית או כל פעילות לא חוקית המבוצעת על-ידך דרך MotaWord, או למנוע נזק גופני. מהלך זה עלול לכלול שיתוף מידע עם חברות אחרות, עורכי-דין, סוכנים או סוכני ממשלה.

  בעודך חופשי לבצע שרותים דומים בעבור חברות אחרות, הנך מתחייב שלא לשדל כל אינדיבידואל ו/או חברה אליהם תתוודע במהלך עבודתך עם MotaWord, למעט אם וכאשר קויימה בינך לבין אותו אינדיבידואל ו/או חברה מערכת יחסים בעבר. בנוסף, הנך מתחייב שלא לקבל עבודה משום לקוח אשר השיג את שמך או מידע אודותייך דרך משימה קודמת ב- MotaWord (כולל אך לא מוגבל למשימה באתר או מפגשי קריינות) ומשדל את שרותייך ישירות. תחת שום מצב אינך רשאי להשתמש ב-MotaWord לצורך המלצה למטרת השגת עבודה ללא הסכמה מראש. סעיף זה יהיה אפקטיבי למשך 3 שנים מהיום בו פג תוקפו של הסכם זה. אי עמידה בסעיף זה עלול לחשוף אותך לצו-מניעה או קנס כספי.

  1. הנך מתחייב שכל תוצרים ועסקים וכל מידע טכני, פיננסי או אחר הנרכש והנלמד על-ידך בכפוף להסכם זה מהווה ״מידע קנייני״. הנך מתחייב לשמור על סודיות ולא להסגיר, למעט השתתפות בשרותים, כל מידע קנייני. תחת פסקה זאת, אינך מחוייב ביחס למידע הזמין לציבור תחת הגבלות שלא באשמתך. עד לסיום או התפוגגות הסכם זה או אם הוסכם אחרת על-ידי החברה, הנך מתחייב להשיב במהירות כל פריט או העתק הגלום או מכיל רכוש או מידע (כולל אך לא מוגבל לכל התוצרים). MotaWord היא הבעלים, ואתה מקצה בזאת את כל הזכויות לרכוש אינטלקטואלי מכל העולם העומד בקשר עם השרותים, או המידע הקנייני, ועוד. MotaWord חופשייה לנצל באופן מלא כל מידע אחר, עבודה של מחבר, טכנולוגיה או המצאה אשר תספק, וכל זכויות על מידע אינטלקטואלי קשור, או להרשות לאחרים לנהוג כך. במידה האפשרית על-פי חוק, האמור לעיל כולל כל זכויות מוסריות, והנך מתחייב לספק כל הסכמה הכרחית להשלמת האמור לעיל.

  2. בלעדיות

  חוזה זה אינו בלעדי, ו -MotaWord מורשה להכנס לחוזה דומה עם צדדים נוספים ללא כל הגבלה בהקשר של כמות, מיקום או יישום.

  1. הגבלת אחריות

  על-אף זאת, כל דבר אחר פרט להתחייבות לפיצוי או הפרת הסודיות, בשום פנים ואופן לא יהיו הצדדים מחויבים אחד לשני ביחס להסכם זה, תחת כל תאוריה משפטית או שוויונית הכוללת (1) כל נזק תוצאתי הנעשה בעקיפין או באופן מיוחד, מקרי או לא מכוון, או (2) כל סכום המצטבר בגישה של עמלות המשולמות (או הניתנות לתשלום) כאן או אם מעל ל-$100.

  הסכם זה נמשל על-ידי מדינת ניו-יורק ללא קשר לכללי ברירת הדין וללא קשר למקום הוצאת העבודה ו/או ביצועה. כל המחלוקות יובאו לסמכות השיפוטית הטריטוריאלית של מדינת ניו-יורק. במידה ותמצא מחלוקת בין הצדדים תחת או בהקשר להסכם זה, מחלוקת זו תובא לבוררות הכללים המסחריים המקובלים של אגודת הבוררות האמריקנית בניו-יורק, וקביעת הבוררות הנובעת מכל מחלוקת כזאת או אחרת הנה סופית ומוסכמת על שני הצדדים, וכל שיפוט יתקבל על שני הצדדים.

  1. הפרדה

  באשר קיים תנאי או סעיף בחוזה זה שאינו חוקי על-ידי בית-משפט מוסמך אזי אותו תנאי או סעיף ינותק ללא קשר ו/או השפעה על תנאי או חוק אחר בחוזה זה, אשר ישאר בתוקף מלא.

  1. הסכם זה נקבע ומהווה הבנה כוללת של הצדדים ביחס לנושא, ומהווה תחליף לכל הסכמים קודמים של הצדדים בעל-פה או בכתב.
  2. שינויים

  שום תנאי מתנאי הסכם זה לא ישונה, אלא בכתב, בהודאת וחתימת כל צד כדין.

  אנא אשר חתימתך על-ידי לחיצה על כפתור ״אני מסכים לתנאים והתניות אלו״.

   
   
   

  כבר נרשמת? התחבר/י כאן.