Transaction Terms

About

הסכם זה נערך בין MotaWord בע"מ ("אנו", "אנחנו") והלקוח ("את/ה", "שלך") ומייצג את כלל ההבנות לגבי השירותים שאנו נספק לך.

Services

אנו נעמיד לרשותך שירותי תרגום כאמור בהצעת המחיר בצורה מדרגיתtask-order level).

Fees

אנו נחייב אותך במחיר הנקוב בכל הצעת מחיר. אם תרצה שהעבודה שלנו תשתנה בצורה משמעותית (עקב שינוי במדרגיות המשימה על ידך או עקב תקלה או השמטה במערכת האוטומטית שלנו) אנו נספק לך הצעת מחיר מעודכנת ולא נתקדם עד קבלת אישור ממך.

עבור הצעות מחיר הנמוכות מ-US$5.00 נוסיף עמלת עיבוד אשראי אם מדובר בתשלום עם כרטיס אשראי או כרטיס בנק.

הצעת המחיר המינימלית הינה US$0.50

סודיות

אנו שומרים את כל המידע המועבר אלינו על ידך בצורה חשאית ונשתף אותו רק עם אנשי צוות אשר הכרחיים לביצוע הפרוייקט. כל חומר מתורגם יחד עם הזכרון התרגומי שלו הם קניינך ואין אנו טוענים לכל זכות עליהם.

רוויזיה

את/ה מסכים לבחון בצורה מהירה את החומר המתורגם שסופק על ידינו, לבדוק שגיאות כגון טעויות תרגום, שגיאות כתיב, השמטות או חוסר היצמדות לטקסט המקור, למילון מונחים ו/או למדריך סגנון. אנו נתקן טעויות מסוג זה ללא תוספת תשלום מצידך.

ביטולים

ניתן לבטל את השירותים שהזמנת בכל זמן- בכתב. התשלום על ידך יתבצע רק על כמות העבודה שהושלמה במצב טיוטא בזמן הביטול.

פתרון מחלוקות

הסכם זה, על כל סוגיותיו ומחלוקותיו, יהא נתון תחת האמור בחוק מדינת ניו יורק ובתי דינה.

הסכם מלא

זהו ההסכם בין כל הצדדים במלואו בעניין האמור לעיל.

הפרטים שלנו

שמה המלא של החברה הינו MotaWord בע"מ. ניתן ליצור עימנו קשר בכתובת info@motaword.com